KARDIOLOGIE

  Naším hlavním zaměřením je veterinární kardiologie. Léčíme pacienty s vrozenými a získanými onemocněními srdce. Poskytujeme intenzivní péči při akutním srdečním selhání. Provádíme EKG a echokardiografii včetně dopplera.