Informace o nás

  Věnujeme se léčbě a prevenci nemocí psů, koček, hlodavců, papoušků, dravců, exotických zvířat a malých hospodářských zvířat chovaných ze záliby. Poskytujeme diagnostiku a léčbu na úrovni nejnovějších poznatků. Naším cílem je nabízet léčbu srovnatelnou s humánní medicínou, proto sledujeme nejnovější trendy ve veterinární a humánní medicíně. Pravidelně navštěvujeme domácí a zahraniční odborné akce. Zaměřujeme se na kardiologii, onkologii, oftalmologii a interní medicínu. Naším hlavním zaměřením je veterinární kardiologie. Zajišťujeme veterinární pohotovost.

Vzdělávání

Seznam navštívených vzdělávacích akcí

Starting Small Mammals- How to catch them and how to get your samples

Canine Lymphoma Meeting Vienna

Kongres Komory veterinárních lékařů Slovenské republiky

Chirurgické dni doktora Juraja Fajnora

Nová Veterinária

Round Cell Tumours

Mastocytom psů

Vetmeeting

Inhalační anestézie

Infekční onemocnění psů

Kočka jako pacient ve veterinární praxi

Kočka - dermatologický pacient

Lymfom psů

Autoimunitní hemolytická anémie

Nové směry v dermatologii a otologii

Hereditární a geneticky podmíněná onemocnění

Nemoci sítnice

Rohovka a její onemocnění

Příčiny ztráty zraku u psa, kočky a koně

Dermatologické aspekty metabolických onemocnění

Otitidy psů

Feline Medicine Symposium

Endokrinologie

Echokardiografie malých zvířat

Pokročilá kardiologie

Kardiologie malých zvířat

Kardiologické dny Boehringer Ingelheim

Management kardiologického pacienta

Dilatační kardiomyopatie

Drobní savci v klinické praxi

Drobná zvířata, exoti a dravci

Drobní savci, ptáci a plazi

Nemoci exotů a zoozvířat

Veterinární aspekty chovu volně žijících zvířat a zvířat v zoologických zahradách

Neurologie pro praktického veterinárního lékaře

Gastroenterologie

Traumatologie břicha a akutní příhody břišní

Gynekologie a porodnictví

Nemoci koček

Nemoci kloubů

Diferenciální diagnostika kašle

Nemoci stárnoucích a starých zvířat

Vybrané kapitoly z oftalmologie psa a kočky

Neonatologický a pediatrický pacient

Neokladný pacient

Onkologie malých zvířat

Choroby ledvin a prostaty

Alergická kožní onemocnění psů a koček

Základní dovednosti v aviární praxi

Choroby exotického ptactva a dravců

Klinická interpretace laboratorních vyšetření u psa a kočky

Vybraná témata v laboratorní diagnostice psů a koček