AKUTNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE

  Ošetřujeme akutní pacienty s úrazy, otravami, záchvaty, poruchami vědomí, dýchacími problémy. Provádíme stabilizaci pacientů, analgesii, infuzní léčbu, oxygenoterapii a neodkladné chirurgické zákroky. Zajišťujeme veterinární pohotovost.