AKUTNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE

  Ošetřujeme akutní případy jako úrazy, pokousání, záchvaty, otravy, dušnost, šok. Provádíme stabilizaci pacientů, infuzní léčbu, oxygenoterapii, analgoterapii a akutní chirurgické zákroky. Zajišťujeme veterinární pohotovost.