AKUTNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE

  Poskytujeme neodkladná ošetření akutních stavů. Zajišťujeme veterinární pohotovost.